Handreiking beroepsgeheim

Handreiking beroepsgeheim

Handreiking beroepsgeheim, politie en justitie van V&VN

Deze handreiking geeft zorgverleners handvatten voor het omgaan met het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie. De handreiking gaat in op ‘de regels’ van het beroepsgeheim in contact met politie en/of justitie.

Aan de slag!

Handreiking beroepsgeheim, politie en justitie

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

V&VN

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag – opvolging richting de veroorzaker