Leren van casussen

Leren van casussen

Zorgverleners die vastlopen met cliënten met ernstig probleemgedrag kunnen voor advies terecht bij het CCE. Het CCE is een uitgebreid netwerk van deskundigen met specifieke kennis en ervaring. Zij geven advies op maat en kunnen helpen bij de uitvoering van dat advies.

Op de website van het CCE is mooi leermateriaal te vinden zoals concrete casussen die vertellen/ in beeld brengen wat er is gedaan in de probleemsituatie rond een cliënt en hoe er tot een oplossing is gekomen. Om van te leren dus en inspiratie te krijgen voor het oplossen van eigen casussen. Ook geschikt voor gebruik in het onderwijs.

Aan de slag!

Leren van casussen

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

CCE

Sluit aan bij doel:

Handelen bij rood gedrag – ingrijpen bij agressief gedrag