Checklist leerklimaat

Checklist leerklimaat

Leren op de werkplek… Het lijkt zo voor de hand liggend, zo vanzelfsprekend, maar toch lukt het niet bij iedereen. Soms wordt kennis niet gedeeld: iemand is op training geweest, maar laat anderen niet mee ‘genieten’. Soms is er geen coach/begeleider/collega aanwezig waar je van kunt leren of voelen mensen zich niet veilig genoeg, durven zij geen fouten te maken.

Met deze checklist breng je het leerklimaat in kaart aan de hand van 4 thema’s:

  1. Organisatorische aspecten, oa faciliteren van delen van kennis
  2. Culturele aspecten, oa managementstijl en tevredenheid
  3. Bekwaamheid afdeling, oa samenwerking, toegankelijkheid van informatie
  4. Kenmerken lerende, oa openstaan voor leren omgaan met feedback

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

Duidelijk over agressie

Sluit aan bij doel:

Stimuleren van groen gedrag, omgaan met oranje gedrag, handelen bij rood gedrag, agressiebeleid