Leermaterialen over ‘Stimuleren van groen gedrag’

Leermaterialen over ‘Stimuleren van groen gedrag’

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van ‘Stimuleren van groen gedrag’. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Werkzame methodieken jeugdzorg

In het onderzoeksrapport is te lezen dat er voldoende goede praktijken beschikbaar zijn met betrekking tot het voorkomen en omgaan met agressief gedrag van jongeren. Meer informatie.

Werkboeken levensvragen

Met behulp van deze werkboeken leer je aandacht te geven aan en ondersteuning te bieden bij levensvragen van ouderen. Meer informatie.

Stop contact!

Hier vind je leermateriaal over echt contact maken met cliënten. Meer informatie.

Regels over gastvrij gedrag

De afdeling Spoed Eisende Hulp van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft de normen vanuit de organisatie vertaald naar concrete afspraken op de afdeling. Meer informatie.

Ouderenzorg

Op de website van Zorg voor Beter vind je veel leermateriaal voor de VVT sector, ouderenzorg. Meer informatie.

Mentaal welbevinden

De brochure maakt onderdeel uit van het reispakket Mentaal Welbevinden van Vilans. Meer informatie.

Intercultureel fundament

Voor agressieonderwijs is de gratis e-learningmodule Intercultureel fundament voor de zorg interessant. Meer informatie.

Gastvrij contact – materialen uit de pilot

Het pilotproject Gastvrij contact is gericht op het verbeteren van de communicatie en sociale vaardigheden van leerlingen richting gastvrij contact. Meer informatie.

E-learningmodules Gezond en Zeker: Free Learning

Op de website van Gezond en Zeker kun je ook de Free Learning modules volgen. Meer informatie.

Dokterhoe

Veel praktische tips en uitleg wat je zelf kunt doen om agressie en geweld in ziekenhuizen te voorkomen en hoe je er mee om kunt gaan. Meer informatie.

Agressiespel Jeugdzorg

Dit spel bevat kaarten waarmee je agressie en geweld op het werk bespreekbaar maakt met collega’s. Meer informatie.

Veiligheid in de psychiatrie

Hoe kan je bijvoorbeeld met positieve communicatie psychiatrische units veiliger maken? Meer informatie.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Deze syllabus komt vanuit het leren in een instelling voor gehandicaptenzorg, maar kan prima als inspiratie dienen voor andere branches en het onderwijs. Meer informatie.

Minipocket “Genoeg over agressie”

De minipocket is eigenlijk bedoeld voor veiligheidscoaches maar biedt voor alle medewerkers de nodige basisinformatie. Meer informatie.

Regels over gastvrij gedrag 

Hoe ga je met elkaar en met cliënten, patiënten, bezoekers en andere betrokkenen op een gastvrije manier om? Meer informatie.

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart. Meer informatie.