Regels over gastvrij gedrag

Regels over gastvrij gedrag

De afdeling Spoed Eisende Hulp van het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft de normen vanuit de organisatie vertaald naar concrete afspraken op de afdeling. De afspraken gaan over wat wel en niet wordt getolereerd maar ook over hoe je mensen op een gastvrije manier benadert. Per afspraak/regel is aangegeven waar het over gaat en welke actie van jou verwacht wordt. Heel duidelijk!

Kijk bij de omgangsafspraken op de laatste pagina voor concrete tips voor het (eerste) contact met anderen, hoe informatie te verschaffen en hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Tot slot een paar tips over jouw eigen gedrag: heel waardevol.

Aan de slag!

Download de regels over gastvrij

Doelgroep:

Ontwikkeld voor UMCU maar breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

UMCU – SEH

Sluit aan bij doel:

Stimuleren van groen gedrag, omgaan met oranje gedrag, handelen bij rood gedrag, agressiebeleid

Aan de slag

SEH Gedragsregels en omgangsnormen