Werkboeken levensvragen

Werkboeken levensvragen

Als je te maken krijgt met levensvragen van ouderen, dan is het jouw taak als zorgverlener om er te zijn: contact maken, weten voor wie je zorgt en wat er voor deze cliënt vandaag toe doet. Met behulp van deze werkboeken leer je aandacht te geven aan en ondersteuning te bieden bij levensvragen van ouderen. Je leert wat levensvragen zijn en hoe aandacht voor zingeving kan bijdragen aan participatie.

Aan de slag!

Op de website van het Expertisenetwerk voor levensvragen van ouderen vind je diverse materialen die geschikt zijn voor gebruik in het onderwijs of de bij- en nascholing. Je vindt er bijvoorbeeld de films ‘Oog en oor voor levensvragen’ en ‘Zingeving en participatie’, brochures, handreikingen, lesbrieven etc.

Heel praktisch voor het onderwijs zijn 2 werkboeken:

  1. Het werkboek Er zijn voor de cliënt met al je voelsprieten biedt praktische tips en handvatten aan (leerling)helpenden en –verzorgenden, teamleiders en ROC-docenten bij het omgaan met levensvragen van cliënten. Het biedt hulp bij het omgaan met vragen van cliënten waar soms geen antwoord op is, zoals: Heb ik goed geleefd? Heb ik alles gedaan wat ik kon? Mag ik trots zijn? Het werkboek is door de V&VN gemaakt in opdracht van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.
  2. Het werkboek Begeleide intervisie met daarin uitgewerkte intervisiebijeenkomsten van anderhalf uur (verkorte versie).

Doelgroep:

Voor iedereen die werkt met ouderen

Ontwikkelaar:

Expertisenetwerk voor levensvragen

Sluit aan bij doel:

Stimuleren van groen gedrag