Thema
Ongewenst gedrag van cliënten
Ongewenst gedrag van cliënten
Bekijk video

Ongewenst gedrag van cliënten

Ongewenst gedrag van cliënten

Medewerkers kunnen te maken hebben met allerlei vormen van ongewenst gedrag van cliënten, waaronder agressief gedrag. Hier kunnen verschillende onderliggende redenen voor zijn. Cliënten met dementie kunnen er bijvoorbeeld niets aan doen als ze ongewenst gedrag vertonen, maar het maakt wel dat ze over grenzen van medewerkers heen gaan. Behalve ongewenst gedrag van cliënten kunnen medewerkers ook te maken krijgen met ongewenst gedrag van familieleden of andere naasten.

Risico’s van ongewenst gedrag

Iedere medewerker wil veilig kunnen werken. Het langdurig ervaren van ongewenst gedrag of meemaken van agressie kan leiden tot stress, psychische klachten, verzuim en verloop.

Statement

Het voorkomen van ongewenst en agressief gedrag is daarom de inzet. En komt dit gedrag toch voor, dan wordt professioneel gehandeld. Dat betekent onder andere gezamenlijk, als team. De werkgevers en werknemers in de zorg, waaronder in de verpleging, verzorging en thuiszorg, hebben samen een statement opgesteld. Hierin is afgesproken dat elke organisatie structureel en in de hele organisatie verankerd, integraal beleid moet voeren dat zich zowel richt op preventie, handelen bij incidenten als op nazorg. Ook voorziet het in het (zo nodig) volgen van een juridisch traject.

Voorbeelden van ongewenst gedrag

Wat verstaan we eigenlijk onder ongewenst en agressief gedrag? Voorbeelden zijn:

  • Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiteren;
  • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen;
  • Intimidatie (seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen;
  • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, beperking, seksuele voorkeur, leeftijd;
  • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.

Deze vormen van ongewenst gedrag kunnen ook onder collega’s voorkomen. Zie hiervoor ongewenst gedrag collega’s.