Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Algemeen

Wat is cyberpesten?

Cyberpesten of digitaal pesten is het pesten via de digitale media (virtuele wereld). Het is het expres zwart maken of afkraken van iemand door middel van vervelende/negatieve feedback of het groepsgewijs negeren van één persoon. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp en Twitter zijn de meest gebruikte sociale media die hiervoor worden ingezet. Ook in de werkomgeving

In de verpleging, verzorging en thuiszorg komen verschillende vormen van cyberpesten voor. Een paar voorbeelden: 

  • Je collega gebruikt jouw wachtwoord en account om jouw rapportage te saboteren.
  • Je collega mailt uit jouw naam terwijl jij nergens van weet.
  • Je bent niet opgenomen in de WhatsApp-groep van de afdeling, er gebeuren allerlei dingen, ook leuke, buiten jou om.
  • Op Facebook, Instagram en andere sociale media word je uitgesloten.

Risico’s van cyberpesten

Bij cyberpesten is het bereik vele malen groter dan bij analoog pesten. En bij cyberpesten worden verschillende digitale kanalen ingezet met als bijkomend gevolg dat de ‘gepeste’ niet weet wie op de hoogte is van (beeld)materiaal en dat de ‘gepeste’ daardoor snel in een isolement kan raken uit angst voor herkenning. Cyberpesten gaat 24 uur per dag door. 

Richtlijnen

Breid het wettelijk verplichte pestprotocol uit met een protocol gericht op cyberpesten. Hierin dient het gebruik van social media te worden opgenomen. Neem daarin afspraken op die kaderen:

  • wat wel en niet gedeeld wordt;
  • hoe en wanneer te reageren op sociale media;
  • wie verantwoordelijk is voor wat er wordt gepubliceerd.