Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Praktijktips

 • Algemene tips

  • Neem de integriteitscode/ gedragscode als basis
  • Zorg dat de organisatie formuleert wat wel/ niet getolereerd wordt
  • Bespreek met team/ leidinggevende
  • Ga naar de vertrouwenspersoon
  • Klacht indienen, klachtencommissie
  • Hou het klein, laat het niet escaleren
  • Vraag ondersteuning, collegiaal opvangteam
  • Doe melding
 • Wees duidelijk

  Maak degene die discrimineert goed duidelijk dat wat hij of zij doet niet is gewenst.

 • Versterk empathie

  Versterk empathische gevoelens door iemand uit te nodigen om zijn of haar levensverhaal te vertellen. Goede communicatie draagt bij aan het verminderen van discriminatie.

 • Betrek anderen

  Je wordt gediscrimineerd. Wat ga je doen? Betrek zoveel mogelijk een ander, een collega, leidinggevende of een vertrouwenspersoon, bij de situatie en overleg wat je gaat doen. Volg de richtlijnen van je organisatie op.

 • Spreek de collega erop aan

  Heb je het gevoel dat een collega discrimineert, ondanks de gedragscode? Spreek hem of haar dan aan op dit gedrag. Een methode om discriminatie te verminderen is dat je mensen wijst op ‘moreel gedrag’ en dat het belangrijk is om goed te doen.

 • Steun degene die gediscrimineerd wordt

  Het is belangrijk om iemand die gediscrimineerd wordt te steunen. Stel je voor dat het om een collega gaat die door een cliënt gediscrimineerd wordt. Maak duidelijk dat alle medewerkers van de afdeling achter hun collega staan en dat dit gedrag niet getolereerd wordt.

 • Stel neutrale vragen

  Train je in het stellen van vragen zodat open communicatie mogelijk is over de verschillende culturen. Betrek je team erbij om je voor te bereiden op een gesprek over de culturele achtergrond. Op deze site staan voorbeelden van vragen die je kunt stellen.

 • Praat erover met je collega’s

  In de organisatie en in je team werken medewerkers met verschillende opleidingsniveaus. Ervaar je dat collega’s ongelijk worden behandeld of groepsvorming op opleidingsniveau bestaat? Bespreek dit thema met elkaar met als doel de samenwerking onderling te versterken.

 • Maak het bespreekbaar

  Als discriminatie in de organisatie voorkomt, wil dat niet zeggen dat iedereen daarvan op de hoogte is. Misschien sluiten mensen de ogen ervoor. Maak het bespreekbaar bij je leidinggevende of bij de OR.