Ongewenst gedrag van cliënten

Praktijktips

 • Maak afspraken over melden

  Bespreek met elkaar (in je team, op de locatie of binnen de hele organisatie) wat je wel en wat je niet het melden waard vindt. En maak daar duidelijke afspraken over.

 • Bespreek het na

  Bespreek incidenten na met de betrokken dader, omstanders en naasten en trek er lering uit.

 • Probeer alles te registreren

  Kost het te veel tijd om altijd alle meldingen te registreren? Houd dan elke maand samen een ‘meldweek’ en leg in die week alles vast. Dat geeft al een duidelijk overzicht.

 • Houd het op de agenda

  Maak het bespreken van incidenten van ongewenst gedrag een vast agendapunt in je teamoverleg.

 • Wees bekend met de mogelijkheden van opvolging

  Weet welke vervolgacties na een ernstig incident mogelijk zijn in de organisatie.

 • Tegengaan van ongewenst gedrag is onderdeel van je werk

  Koppel het onderwerp ‘agressie’ aan kwaliteit van zorg en dienstverlening. Het tegengaan van ongewenst gedrag is niet iets naast je werk, maar onderdeel van je werk.

 • Deel je kennis

  Stel een lijstje op van acties die je ondernomen hebt om de aanpak van ongewenst gedrag te verbeteren en deel deze met andere teams. Samen heb je meer kennis en oplossingen, daar kan iedereen zijn voordeel mee doen.

 • Overweeg om aangifte te doen

  Van ernstige incidenten kun je altijd aangifte doen. Informeer of dit op naam van je organisatie kan. Ben jij slachtoffer? Een betrokken collega mag ook aangifte doen. Omdat je in de zorg werkt, hanteert de politie de code Veilige Publieke Taak (VPT) en wordt jouw aangifte altijd in behandeling genomen. Vermeld er wel bij dat het om de ‘ELA-afspraken’ gaat: politie is ook mensenwerk, daar wordt ook wel eens iets vergeten.

 • Verleen collegiale nazorg

  Weet dus wat te doen bij het verlenen van collegiale nazorg. Maak indien mogelijk en gewenst gebruik van een collegiaal opvangteam. Indien nodig, vraag naar of zorg voor verwijzing naar professionele opvang of begeleiding.

 • Maak afspraken om herhaling te voorkomen

  Maak na het incident afspraken met de dader, met het team, met gedragsdeskundigen, om herhaling te voorkomen. Doe dit ook bij onbewuste agressie, dus zonder bewuste grievende of agressieve intenties naar de medewerker.