Ongewenst gedrag van cliënten

Praktijktips

 • Weet wat je aankunt

  Weet wat ongewenst gedrag met jou doet, wat je zelf kunt hanteren en wanneer hulp van een collega nodig is.

 • Bewaak je grenzen

  Ga zorgvuldig om met je eigen signalen van onmacht of onvermogen, geef je eigen grenzen aan, zeg ‘nee’ en biedt een alternatief aan de cliënt.

 • Houd contact

  Houd contact met de cliënt en behandel de cliënt rechtvaardig.

 • Schat risico’s in

  Signaleer op tijd of er sprake is van gevaar voor jezelf, je collega’s, de groep en/of de cliënt.

 • Reageer adequaat en passend

  Ken de verschillende vormen van ongewenst gedrag en hoe je hier adequaat en passend op reageert (toepassen van de-escalerende methodes en interventies).

 • Pas geleerde technieken en vaardigheden toe

  Pas persoonlijke veiligheidstechnieken en/of fysieke vaardigheden toe om de veiligheid voor jezelf, de cliënt en omgeving te waarborgen. Vraag om scholing als je dit niet (zo goed) kunt of nog niet geleerd hebt.

 • Blijf professioneel

  Behoud bij escalatie het overzicht. Blijf rustig, handel accuraat en doelgericht.

 • Zoek oplossingen

  Zoek bij oplopende spanningen oplossingen. Wanneer je die zelf niet ziet, probeer collega’s vroegtijdig te betrekken of bij nood te alarmeren zodat je er niet alleen voor staat.

 • Niet meer veilig? Sla alarm

  Lukt het niet meer om te zorgen voor je eigen veiligheid en een veilige omgeving? Sla dan alarm met een alarmknop of bel de politie.