Leermaterialen over ‘Omgaan met oranje gedrag’

Leermaterialen over ‘Omgaan met oranje gedrag’

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van ‘Omgaan met oranje gedrag’. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

DAPPR

App met zelftest en e-learningmodules over omgaan met agressie. Meer informatie.

Trainingsopzet Omgaan Met Agressie (OMA)

Trainingsopzet basistrainingen Omgaan Met Agressie (OMA) voor medewerkers. Meer informatie.

Lessenmodule Omgaan met probleemgedrag

Lessenmodule voor medewerkers VVT over hoe om te gaan met probleemgedrag volgens het 9-stappenplan. Meer informatie.

Agressieboekje

Boekje over Omgaan met emotioneel en agressief gedrag. Meer informatie.

Grenzen stellen aan ongewenst intiem gedrag

Brochure over hoe je grenzen stelt aan ongewenst gedrag. Meer informatie.

Agressie van kwetsbare patiënten

Brochure over hoe om te gaan met agressie van kwetsbare cliënten. Meer informatie.

Leren de-escaleren

Brochure over hoe medewerkers kunnen leren om handig op agressie te reageren. Meer informatie.

Informatiefolders over agressie

Set van 14 folders van Gezond & Zeker over agressie. Meer informatie.

Beter met Arbo

Lijst met oplossingen en maatregelen om het risico van agressie en geweld te verminderen en te beheersen. Meer informatie.

Learningmodules Gezond en Zeker

Diverse e-learningmodules gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering. Meer informatie.

E-learningmodules van Free Learning

Diverse e-learningmodules gerelateerd aan agressiepreventie en -hantering. Meer informatie.

E-learningmodules over agressie (geestelijke gezondheidszorg)

E-learningmodules van de GGZ Ecademy. Meer informatie.

Lesbrief Niet aangeboren hersenletsel

Een lesbrief voor (aankomende) wijkprofessionals en (aankomend) medewerker in de zorg en hulpverlening over het herkennen van niet-aangeboren hersenletsel. Meer informatie.

Boekje Agressie & Veiligheid

Boekje met theoretisch kader en praktijkvoorbeelden over veilig samenwerken in het team. Meer informatie.

Stay Cool under Pressure

Trainingsopzet: Hoe zorg je ervoor dat je rustig blijft, overzicht houdt, zelfvertrouwen toont en interactievaardigheden inzet om emotioneel of ongewenst gedrag te kunnen hanteren? Meer informatie.

In dialoog met jouw team

Hoe ga je om met lastig gedrag? Wat doet dit met je team? Hoe wil je er samen mee omgaan? Meer informatie.

Afspraken over lessen omgaan met agressie

Voorbeeld van afspraken tussen stagebedrijf en onderwijsinstellingen en opzet trainingsmiddag over Omgaan Met Agressie (OMA). Meer informatie.

Omgaan met verbale agressie

In deze brochure lees je hoe je verschillende vormen van verbale agressie herkent en hoe je hier mee om kunt gaan. Meer informatie.

Ouderenzorg

Op de website van Zorg voor Beter vind je veel leermateriaal voor de VVT sector, ouderenzorg. Meer informatie.

E-learningmodules Gezond en Zeker: Free Learning

Op de website van Gezond en Zeker kun je ook de Free Learning modules volgen. Meer informatie.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Deze syllabus komt vanuit het leren in een instelling voor gehandicaptenzorg, maar kan prima als inspiratie dienen voor andere branches en het onderwijs. Meer informatie.

Minipocket “Genoeg over agressie”

De minipocket is eigenlijk bedoeld voor veiligheidscoaches maar biedt voor alle medewerkers de nodige basisinformatie. Meer informatie.

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart. Meer informatie.