Omgaan met verbale agressie

In deze brochure lees je hoe je verschillende vormen van verbale agressie herkent en hoe je hier mee om kunt gaan.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de VVT sector maar breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

Gezond en zeker

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag, Handelen bij rood gedrag

Aan de slag!

Lees hier de brochure