Stay Cool under Pressure

Wat moet je weten en kunnen om emotioneel of ongewenst gedrag te kunnen hanteren, om te buigen of te de-escaleren? Hoe zorg je ervoor dat je je niet laat meevoeren door de emotie van het moment en je hoofd koel houdt? In dit artikel vind je een trainingsopzet waarin deze vragen aan bod komen.

Aan de slag!

In veel weerbaarheidstrainingen wordt de focus gelegd op fysieke weerbaarheid, maar ook cognitieve en emotionele weerbaarheid zijn belangrijk. Dit artikel geeft een voorbeeld van een training, gericht op het ombuigen van emotioneel of ongewenst gedrag, waarin deze drie-eenheid terugkomt.

Doelgroep:

Breed inzetbaar

Ontwikkelaar:

NIVM

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag

Aan de slag!

Stay cool under pressure