Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Algemeen

Op je werk kunnen medewerkers te maken krijgen met seksuele intimidatie door collega’s, de leidinggevende, of cliënten. Het gaat niet om een onschuldige flirt of een vriendschappelijke aanraking. Het gaat om seksueel getinte aandacht die de medewerker onwenselijk en bedreigend vindt en die het werk kan schaden.

Seksuele intimidatie is vaak moeilijk te onderscheiden van intimiteit of een goedbedoelde opmerking. Het wel of niet kunnen herkennen vormt een risico.

Risico’s

Rondom seksuele intimidatie is veel taboe, gevoel van schaamte en onwetendheid. Door niet te praten over belevingen blijft het onderwerp te weinig bespreekbaar. Hier vind je voorbeelden van seksuele intimidatie om de situaties te herkennen. De organisatie is verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen volgens de regelgeving.

Regelgeving

De organisatie is verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen en anders maximaal te beperken.

  • De risico’s worden in kaart gebracht in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Hier vind je de erkende RIE’s in de VVT.
  • In het plan van aanpak dat hieruit volgt beschrijft de organisatie hoe aantoonbaar actie wordt ondernomen tegen de risico’s.
  • De werknemers moeten hierover worden voorgelicht.
  • In de wet is een verbod opgenomen op seksuele intimidatie.