Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Beleidstips

 • Sta achter het slachtoffer

  Neem de klachten serieus. Zorg voor rechtsbescherming en leg dat uit aan de klager zodat die zich beschermd voelt om zijn of haar verhaal te doen.

 • Onderzoek de cultuur in de organisatie

  Onderzoek zichtbaar de cultuur in de organisatie en in de teams of op afdelingen. Laat merken dat seksuele intimidatie op geen enkele manier wordt geaccepteerd. Leg uit dat je dit onderzoekt zodat iedereen zich ervan bewust is dat het niet wordt getolereerd én dat het moet worden gemeld als het wel aan de hand is.

 • Maak een geheel van je beleid

  Gebruik deze bouwstenen voor het vormen van een fundament van je seksuele intimidatiebeleid, of dit nu uitgebreid of beknopt is. In dit beleidsplan wordt binnen de kaders van het arbobeleid de aanpak van seksuele intimidatie, agressie en geweld nader uitgewerkt in een protocol.

 • Handhaaf met sancties

  Voorkom seksuele intimidatie door een gedragscode op te stellen met daarin opgenomen de sancties bij overtreding van de code. Klik hier voor meer informatie. Breng de gedragscode meerdere keren per jaar onder de aandacht.