Ongewenst gedrag van cliënten

Algemeen

Op huisbezoek hebben medewerkers te maken met onvoorspelbare factoren die van invloed zijn op de veiligheid. Je hebt namelijk niet alleen te maken met de cliënt, maar ook met de persoonlijke omgeving en naasten. Bovendien staan medewerkers er in lastige situaties vaak alleen voor, zonder dat er collega’s in de buurt zijn. Dit vraagt om een andere benadering als het gaat om veiligheid tijdens je werk.

Een organisatie moet in kaart brengen waar alleen gewerkt wordt, wanneer en door wie. Alleenwerken vindt uiteraard plaats in de thuiszorg, maar ook op andere plaatsen in de VVT. Organisaties zorgen ervoor dat zij weten welke risico’s alleenwerken met zich mee brengen en of medewerkers zich daarbij veilig voelen of niet. Voorzorgsmaatregelen en voorzieningen zijn dan op elkaar afgestemd.