Ongewenst gedrag van cliënten

Beleidstips

 • Breng alleenwerken in kaart

  Breng in kaart waar alleen gewerkt wordt, wanneer en door wie. Kijk ook verder dan de thuiszorg. Breng in kaart of dat risico’s met zich mee brengt en of medewerkers zich daarbij veilig voelen of niet. Stem voorzorgsmaatregelen en voorzieningen daarop af.

 • Waarborg de veiligheid bij alleenwerken

  Draag zorg voor duidelijke afspraken over het waarborgen van veiligheid bij alleenwerken. Voorzie medewerkers van mogelijkheden om de risico’s van tevoren in te schatten met relevante screeningsinstrumenten. Biedt concrete handvatten voor maatregelen, zoals zorgen voor bereikbaarheid en alarmeringsmogelijkheden.

 • Zorg voor een veiligheidscultuur

  Zorg voor een cultuur waarbij gevoelens van onveiligheid serieus genomen worden en besproken worden en waarbij actie ondernomen wordt ter verbetering. Maak het onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.

 • Houd politie op de hoogte

  Onderhoud contact met de wijkagent, vertel over de cliënten en de mogelijke incidenten, dan weet de politie wat ze kunnen verwachten als er een incident zich voordoet. Maak kennis en houdt contact met de VPT-functionaris van de politie en van het openbaar ministerie. Raadpleeg hen bij twijfels over de borging van veiligheid van alleenwerkende medewerkers op bezoek in een woning.