Fysieke belasting cliëntgebonden

Beleidstips

 • Neem de BeleidsSpiegel af
  De BeleidsSpiegel is een volledig assessment van het beleid van jouw organisatie ten aanzien van de fysieke belasting als gevolg van het aan- en uittrekken van steunkousen (en andere arbeidsrisico’s). Als je de BeleidsSpiegel afneemt, tref je daar duidelijke richtlijnen aan, bijvoorbeeld: ‘Om de kwaliteit van de ErgoCoaches op een voldoende hoog niveau te houden is het belangrijk ze initieel te scholen, regelmatig bij te scholen en ze de mogelijkheid te geven om seminars, studiedagen en beurzen te bezoeken.’

 • Gebruik de TilThermometer
  Met de TilThermometer weet je of er in jouw zorgorganisatie conform de Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor steunkousen wordt gewerkt.

 • Blijf kritisch over het gebruik van steunkousen
  Het is verstandig je regelmatig af te vragen of de steunkous nog wel ergens toe dient. Bij twijfel overleg met je collega’s of de arts van je cliënt. In het Stappenplan Steunkousenzorg wordt beschreven hoe je kunt werken aan een kritische inzet van steunkousen.

 • Onderhoud
  Met name steunkousaan- en uittrekkers van gladde stof kunnen door het vele gebruik slijten. Het hulpmiddel is daardoor minder glad en minder effectief. Vervang het hulpmiddel als de glijeigenschappen minder worden.

 • Focus op de zelfredzaamheid van de cliënt
  Als de cliënt de steunkousen zelf kan aantrekken, draagt dat bij aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt en scheelt het fysieke belasting voor de zorgmedewerker. De ZelfredzaamheidsRadar helpt om consequent de focus hierop te houden.

 • Train en instrueer medewerkers
  Het correct gebruiken van aan- en uittrekhulpmiddelen is belangrijk voor de fysieke belasting van zorgmedewerkers en mantelzorgers, het comfort van de cliënt en de levensduur van de steunkous. Daarom is goede scholing en het geven van instructies belangrijk, bijvoorbeeld door ErgoCoaches, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. De instructiefilms over steunkousen van GoedGebruik kunnen hierbij helpen.

 • Houd de Praktijkrichtlijnen onder de aandacht
  Om het belang van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting over het aan- en uittrekken van steunkousen onder de aandacht te houden, kun je deze poster ophangen.