Thema
Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden
Ongewenst gedrag van collega's / leidinggevenden
Bekijk video

Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Op het werk kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of de leidinggevende, waardoor zij zich niet meer prettig en veilig voelen. Dit ongewenste gedrag kan vele vormen aannemen.

Na te zijn geconfronteerd met ongewenst gedrag kunnen medewerkers er psychisch onder gaan lijden. Daardoor bestaat de kans dat ze zich ziekmelden met spanningsklachten zoals hoofdpijn, slecht slapen of hoge bloeddruk. Er rust nog altijd een taboe op ongewenst gedrag op het werk terwijl het overal kan spelen. Het is belangrijk om het te herkennen, erkennen en aan te pakken!

Voorbeelden van ongewenst gedrag

Wat verstaan we eigenlijk onder ongewenst en agressief gedrag? Voorbeelden zijn:

  • Verbale agressie – schelden, schreeuwen, treiteren;
  • Fysieke agressie – slaan, schoppen, vastgrijpen;
  • Intimidatie (seksueel) – dreigen, chanteren, opmerkingen maken, handtastelijkheden, achtervolgen;
  • Discriminatie – agressie, intimidatie en/of pesten in relatie tot geslacht, etnische achtergrond, beperking, seksuele voorkeur, leeftijd;
  • Pesten – intimideren, gericht (structureel) ontregelen of vernederen, gericht tegen één individu of groep.

Hier vind je een aantal voorbeelden die in de verpleging, verzorging en thuiszorg voor kunnen komen.

Deze vormen van ongewenst gedrag kunnen ook van cliënten of derden afkomen. Zie hiervoor ongewenst gedrag cliënten.

Volgens de Arbowet (artikel 3, lid 2) moet je werkgever ervoor zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting op je werk niet te groot wordt. Dit thema in de Arbocatalogus VVT sluit hierop aan. Volgens de wet moet een werkgever de volgende maatregelen nemen: 

  • Het risico op psychosociale arbeidsbelasting in kaart brengen en het voorkomen.
  • Een plan van aanpak opstellen om problemen met te psychosociale arbeidsbelasting tegen te gaan.
  • Jou en je collega’s vertellen welke maatregelen er zijn om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het werk. Wanneer je last hebt van pesten, seksuele intimidatie, discriminatie of aggressie op de werkvloer, dan kan je bij een vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor opvang, advies, ondersteuning en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren.

De Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen is bedoeld voor werknemers, vertrouwenspersonen en werkgevers. De Wegwijzer verschaft informatie en beschrijft de stappen die je kunt doorlopen wanneer je een vertrouwenspersoon nodig hebt, wanneer je een vertrouwenspersoon bent of wilt worden, of wanneer je als werkgever een vertrouwenspersoon wilt aanstellen.