Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Algemeen

Pesten herken je aan:

 • herhaaldelijk en systematische pesterijen;
 • steeds gericht op hetzelfde slachtoffer;
 • de reactie van het slachtoffer wanneer die zich maar met moeite kan verdedigen.

Pesten uit zich in verschillende vormen die allemaal heel pijnlijk kunnen zijn voor het slachtoffer. Dat komt doordat het slachtoffer vaak alleen staat. De pester is zich soms niet bewust van zijn negatieve gedrag. In veel gevallen reageert de groep nauwelijks op dit negatieve gedrag. Dit wordt veroorzaakt door de angst om het volgende slachtoffer te worden van nieuw pestgedrag.

Risico’s

Pesten kan in elke organisatie voorkomen en iedereen kan het slachtoffer worden. Het risico van pesten kan worden verminderd door:

 • Veel collegiaal contact
 • Acceptabele werkdruk
 • Goede interne communicatie
 • Het geven van positieve feedback
 • Beroep op zelfstandig denken doen
 • Individuele prestaties waarderen
 • Verschillen tussen groepen positief belichten
 • Open cultuur promoten

De gevolgen voor het slachtoffer zijn psychisch, sociaal en lichamelijk. Al na 6 weken kunnen lichamelijke klachten merkbaar zijn. Op de afdeling of in de organisatie merk je de gevolgen aan de sfeer, de productiviteit en financieel.

De organisatie moet pesten voorkomen en maatregelen nemen zoals afgesproken in de Arbowetgeving. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk (zie artikel 3 Arbowet) voor:

 • de aanwezigheid van een gedragscode;
 • de mate van voorlichting aan medewerkers;
 • bekendheid met de procedure voor melding en registratie van incidenten;
 • rechtsbescherming door opvang, begeleiding en nazorg voor slachtoffers;
 • aantoonbaar regelmatige evaluatie van de uitvoering van het anti-pestbeleid.