Ongewenst gedrag van collega’s / leidinggevenden

Beleidstips

 • Maak een Sociaal akkoord voor een positieve teamcultuur

  Stel de teams verantwoordelijk om te bepalen welk gedrag zij WEL en welk gedrag zij NIET accepteren. In de organisatie dient dit top down te gebeuren.

 • Beloon goed gedrag

  Wees duidelijk over gedragsregels. Zorg voor zichtbare informatie over ‘hoe je je dient te gedragen’. Geef de regels mee aan een nieuwe collega. Wees innovatief in het belonen van goed gedrag als bijvoorbeeld een team hun eigen Sociaal akkoord zichtbaar naleeft.

 • Neem de klachten serieus

  Ga achter het slachtoffer staan en maak een actieplan. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich veilig voelt door openlijk te communiceren en te handhaven op het pestgedrag.

 • Werk samen

  Betrek de OR, P&O/HRM en andere leidinggevenden bij het actieplan. Op deze manier ben je een voorbeeld voor anderen. Leg vast hoe dit actieplan wordt vormgegeven en wat dient te worden vastgelegd in een dossier.

 • De OR kan ook wat doen

  De OR is proactief in het adviseren bij arbobeleid en regelingen en doet zelfstandig onderzoek. Vraag de OR om advies met betrekking tot PSA. Voor de OR bestaat een specifieke training Pesten op de Werkvloer.

 • Maak aanspreken bespreekbaar

  Maak gedrag bespreekbaar in de overleggen. Geef aan dat een open cultuur gewenst is. Leidinggevenden hebben hierin een sturende rol. Voor het team kunnen handvatten en oefeningen beschikbaar worden gesteld. De nadruk ligt hierbij op positief gedrag.

 • Stel een klachtencommissie samen

  Vorm een klachtencommissie met onpartijdige personen zodat medewerkers een klacht kunnen indienen als het probleem niet op de werkvloer kan worden opgelost. De klachtencommissie kan naar aanleiding van de klachten de organisatie adviseren.

 • Coach, train en begeleid leidinggevenden

  Neem in het beleid apart ruimte in voor het opleiden, coachen en begeleiden van leidinggevenden. Uit onderzoek blijkt dat in 50% van de pestsituaties een leidinggevende is betrokken.

 • Inventariseer jaarlijks de risico’s

  Zorg voor een jaarlijks terugkerende RI&E en onderneem naar aanleiding van de uitslag ook daadwerkelijk stappen. De erkende RIE’s in de verpleging, verzorging en thuiszorg vind je onder Arbo in je organisatie.