Fysieke belasting cliëntgebonden

Beleidstips

 • Neem de BeleidsSpiegel af
  De BeleidsSpiegel is een volledig assessment van het beleid van jouw organisatie ten aanzien van de fysieke belasting als gevolg van statische belasting (en andere arbeidsrisico’s). Als je de BeleidsSpiegel afneemt, tref je daar duidelijke richtlijnen aan, bijvoorbeeld: ‘Het is nodig dat de afspraken, die conform de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting gemaakt zijn, worden vastgelegd op een speciaal Til- of Transferprotocol dat terug te vinden is in het zorgplan.’

 • Gebruik de TilThermometer
  Met de TilThermometer weet je of er in jouw zorgorganisatie conform de Praktijkrichtlijn Fysieke Belasting voor statische belasting wordt gewerkt.

 • Maak medewerkers bewust
  Het verminderen van statische belasting begint bij bewustwording. Dat kun je bijvoorbeeld doen door collega’s te ‘tapen’. Bij een verkeerde houding trekt de tape aan de huid.

 • Train en instrueer medewerkers
  In hoogte verstelbare bedden, douchestoelen, douchebrancards en baden zijn noodzakelijk om statische belasting te voorkomen. Om die optimaal te gebruiken is goede scholing belangrijk, bijvoorbeeld door ErgoCoaches, fysiotherapeuten of ergotherapeuten. De GoedGebruik instructiefilms over statische belasting kunnen hierbij helpen.

 • Stel eisen aan materiaal voor obese cliënten
  Ook bij de zorg voor cliënten met overgewicht heb je natuurlijk in hoogte verstelbare bedden, douchestoelen, douchebrancards of baden nodig. Dat stelt echter eisen aan het materiaal.  Ze moeten niet alleen voldoende sterk zijn, denk ook aan de breedte, de stabiliteit en de manoeuvreerbaarheid.

 • Focus op de zelfredzaamheid van de cliënt
  Als je de cliënt wast of doucht op een in hoogte verstelbaar bed, douchestoel, douchebrancard of bad, is hij of zij redelijk passief. Toch is het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk actief meedoet. Dat draagt ook bij aan het gevoel van eigenwaarde van de cliënt en het scheelt fysieke belasting voor de zorgverlener. De ZelfredzaamheidsRadar helpt om consequent de focus te houden op de zelfredzaamheid.

 • Houd de Praktijkrichtlijnen onder de aandacht
  Om het belang van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting over statische belasting onder de aandacht te houden, kun je deze poster ophangen.